Ambientalització de contractes

Un dels principals àmbits de treball del Programa A+S és la inclusió de criteris ambientals i socials en el conjunt de la contractació municipal per reduir l'impacte ambiental i estimular una producció més sostenible.

La Mesura de govern de contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals (2013), el Decret d'Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals (2013) i les Instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat (2015) defineixen el marc municipal actual en aquest àmbit.

Les tasques de suport a l'ambientalització de la contractació del Programa A+S s'estructuren en els següents grups de productes i serveis:

Infografic ambientalitzacio 2015
 

 

Subscriu-te al bulletí!

Aquí et pots subscriure al Butlletí Ajuntament + Sostenible