Butlletí, subscriu-te!

Notícies

2019-02-01

Arriba la segona Marató d’Estalvi Energètic!

62 edificis municipals promouran bones pràctiques per reduir el consum d'energia

L’Ajuntament de Barcelona participa per segon any consecutiu a la Marató d’Estalvi Energètic per conscienciar sobre la necessitat de reduir els consums energètics. Aquesta campanya de mobilització i foment de bones pràctiques en l’ús i el consum d’energia, té la voluntat afegida de destinar l’estalvi econòmic aconseguit al projecte E3, una iniciativa educativa de lluita contra la pobresa energètica.

Durant tot el mes de febrer, 62 edificis i equipaments municipals de diferents tipologies (administratius, esportius, culturals i escoles, ubicats en tots els districtes de la ciutat) participaran a la Marató, quinze més que l’any passat. La proposta és reduir en aquests edificis municipals com a mínim un 10% els consums d’aigua, electricitat i gas.

L’objectiu de la Marató d’Estalvi Energètic és que les persones que fan ús dels edificis i equipaments municipals (la ciutadania i els treballadors), siguin conscients de l’energia (per a la il·luminació, climatització i equips informàtics) i l’aigua que es consumeix. Parant atenció a com s’usa l’energia, amb poques accions quotidianes, es pot reduir molt el consum. Per exemple, utilitzant només mig dipòsit de la cadena del vàter, pujant les escales a peu en comptes d’utilitzar l’ascensor, o programant un nivell adient de la temperatura de climatització. La voluntat és que aquestes accions perdurin en el temps.

El projecte s'enmarca dins del Programa Ajuntament + Sostenible, que té la finalitat d'estendre la cultura de la sostenibilitat entre tots els treballadors i treballadores municipals, i persegueix reduir l'impacte ambiental negatiu de l'activitat municipal, fomentar l'equitat i la transformació cap a una societat més justa, impulsar una economia i una producció sostenibles i liderar el canvi amb el propi exemple.

Per tal de millorar el comportament energètic de les dependències municipals és clau una conèixer com, quan i on consumim energia. En aquest marc, la Plataforma de Monitoratge d'edificis és una eina de gestió que permet tenir una visió del comportament energètic de l’edifici. Permet planificar accions per tal d’optimitzar el seu funcionament energètic a través d’alarmes programades, consulta de gràfics horaris de consums o informes de seguiment periòdic, sent una eina de gran utilitat per tal d'assolir els objectius energètics municipals.

L'any passat, durant la Marató d’Estalvi Energètic , malgrat ser un dels febrers més freds dels últims 30 anys, es va aconseguir estalviar un 5,8% del consum d'electricitat, un 15,6% d'aigua i 18,9% de gas.

Font i més informació al Servei de Premsa.