Butlletí, subscriu-te!

Notícies

2018-12-05

Èxit de participació en la Jornada Compra Verda

Taules rodones amb interessants casos d'èxit en el sector empresarial i en les administracions públiques

El passat mes de novembre, va tenir lloc la Jornada de Compra Verda, a la Sala d'Actes del Palau Robert, organitzada pel Dept. de Territori i Sostenibilitat i l'Institut Sindical de Treball Ambient i Salut (ISTAS/CCOO). Durant la sessió es va presentar la Guia de compra verda i socialment responsable d’ISTAS/CCOO i d’ECOEMBES i també es van mostrar exemples pioners d’ambientalització de la compra d’administracions i d’empreses catalanes. Les valoracions dels assistents van ser molt positives.

La contractació pública, que representa aproximadament el 20% del PIB, ha esdevingut una eina estratègica per promoure polítiques públiques ambientals i socials, i per incentivar la innovació. El paper de la contractació pública com a instrument dinamitzador del mercat s'ha reforçat amb l'aprovació de les noves directives i la Llei de Contractes del Sector Públic. Des del sector privat, moltes empreses han implementat polítiques de responsabilitat social corporativa que tenen en compte la compra amb criteris socials i ambientals. El fet que des del sector privat no hi hagi tantes restriccions normatives fa que es puguin definir les característiques dels productes i dels serveis i les pautes de selecció dels proveïdors de forma més directa.

La taula rodona sobre la Compra Verda en el sector empresarial, moderada per Anna Esteve, tècnica del Servei de Qualificació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, va comptar amb la participació de Víctor Gomez, director de Qualitat, Seguretat i Salut i Medi Ambient de Cirprotect, SL, amb Marta Escamilla, responsable de la Divisió de Sostenibilitat de LEITAT i amb Carles Xifra, director d'accions i programes educatius, socials i del Tercer Sector de la Fundació Catalana de l'Esplai.

Després de la pausa, va tenir lloc la taula rodona sobre laJornada_2 Compra Verda en les administracions públiques, moderada per Bettina Schaefer d'Ecoinstitut SCCL, que va comptar amb les exposicions de Pilar Baldellou, responsable de gestió econòmica de la Comissió Central de Subministraments, Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, amb Elena Parpal, directora de Compres Conjuntes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i amb Víctor Torrents, cap de l’oficina de gestió de contractes, Central de Compres del Món Local, Associació Catalana de Municipis (AMC). Elena Parpal va explicar la compra conjunta d'energia del CSUC com a cas d'èxit de compra consorciada d'energia, que a més de proporcionar un estalvi significatiu també esdevé una compra responsable, en exigir a l'adjudicatari una reserva d'energia d'origen 100% renovable per als subministraments. Víctor Torrents de l’ACM va explicar el servei de prova de vehicles elèctrics i híbrids de l’acord marc de mobilitat sostenible de l’ACM que fomenta la seva adquisició per part dels ajuntaments. Finalment, la jornada va ser clausurada amb la intervenció de María José Sarrias, Cap del Servei de Qualificació Ambiental, Departament de Territori i Sostenibilitat.

Font: Generalitat de Catalunya, blog del CSUC i Ecoinstitut SCCL.